Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

DRAMA

Drama

Drama nerede uygulanırsa uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olarak ifade edilebilir. Drama süreçlerinde öğrenci; öğrenme, etkileşim sağlama, sosyalleşme ile birlikte güven ve kendine saygıyı geliştirir.

Ayrıca bir topluma ait olma ya da bir grubun üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim ve problem çözme becerisi de geliştirilir.

 

 

VELİ GİRİŞİ
EĞİTİM - ÖĞRETİM