Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

REHBERLİK


Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 

Rehberlik çalışmalarında çocukların tüm gelişimsel alanlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin sosyal bilişsel duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar esnasında ailenin dedesteği ile ortak hareket edilmektedir.

Gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin sadece zihinsel gelişimine yönelik değil aynı zamanda çocukların bedensel ruhsal ve sosyal gelişimleri de desteklenmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrencilerin gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda yardımcı olunur.

Her çocuğun gelişimini objektif bir şekilde takip ederek gelişimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.

Amacımız temel alışkanlıklarını kazanmış, öz güveni gelişmiş, kendini ifade edebilen, sosyal beceri düzeyi yüksek, problem çözebilen bireyler yetiştirmektir. 

Öğrenciye Yönelik Bireysel Çalışmalarda;

Öğretmen ve velilerin ilettiği konularda öğrenci görüşme süreci başlatılır.

Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarını da destekleyerek onların kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmalarında;

Öğrencilerin sosyal ve bilişsel alanda gelişmelerine yönelik sınıf içi etkinlikler, sınıf gözlemleri ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Veliye Yönelik Çalışmalarımızda;

Velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

OKULA UYUM...

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİ...

ÇOCUK VE TELEVİZYON...

OYUN VE ÇOCUK

TATİL ETKİNLİK ÖNERİLERİ

 

 

 

 

 

VELİ GİRİŞİ
EĞİTİM - ÖĞRETİM