Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

SANTRANÇ ve ROBOTİK

Satranç ve Robotik

Öğrencilerimize satrancı sevdirerek temel bilgileri öğrenmelerini , bu bilgiler doğrultusunda belli düzeyde oyun tekniğine sahip olmalarını ve oyun tekniği geliştirmelerine olanak tanıyoruz.

Kazanılan beceriler sayesinde çocuklarımızda problem çözme becerilerinin gelişmesini, zamanı etkili kullanarak hareket etmelerini ve düşünerek hareket etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Robotik

Bu eğitim kodlama ve mekaniğin birleşmesiyle oluşur. Çocuklar tasarladıkları modeller ile kendi potansiyellerini ortaya çıkartarak üst düzey düşünme ve keşfetme becerilerine sahip olmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenme ve tasarlama becerileri de gelişmektedir. Kendi tasarladıkları şekiller sayesinde öz güvenli bireyler olmalarına katkı sağlanmaktadır.

 

VELİ GİRİŞİ
EĞİTİM - ÖĞRETİM