Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

SPOR ve YÜZME

Spor ve Yüzme

Okul öncesi eğitimde hareket eğitimi, kaba motor gelişimi için oldukça önemli bir süreci içerir.Sağlıklı yaşam için egzersiz, serbest zamanın değerlendirilmesinde fiziksel etkinliklerin rolü, bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, eğitsel oyunların öğretimi ve oyun kuralları bilgisinin verilmesi gibi konularbeden eğitimi öğretmenimiz tarafından işlenir.

Yüzme derslerimiz ile suya alışma, suyu sevme, çeşitli yardımcı malzemelerle yapılan su oyunlarıyla, eğlenerek suya hakim olma ve öğrencilerimizin suda ilerlemeleri sağlanır Kazanılan becerilerin geliştirilmesi amacıyla, yüzme tekniklerinin tanıtımı hedeflenmiştir.

 

 

 

VELİ GİRİŞİ
EĞİTİM - ÖĞRETİM