Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

YABANCI DİL EĞİTİMİ

MEFKÛRE KOLEJLERİ YÜKSEK STANDARTLARDA BİR DİL EĞİTİMİ HEDEFLER

Bu doğrultuda çalışmalarını anaokulundan itibaren giderek artan bir yoğunlukta Oxford Unıversty Press işbirliği ve eğlenceli etkinliklerle gerçekleştirmektedir.

İngilizce öğretimi çocuklarımızın kendilerini ifade edip iletişim kurmalarına yardımcı olur . İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel bilgileri sağlar ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine alt yapı oluşturur.

 

Anaokulumuzda ingilizce etkinliği 3 Yaş için haftada 3 saat, 4 yaş için haftada 5 saat, 5-6 yaş için haftada 7 saatdir.

Anaokulumuzda ingilizce programının temel amacı, ingilizceyi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir.

Hedeflerimiz:

Anaokulunda çocuklarımızın:

* Türkçeden başka dillerinde olduğunun farkına varması.

*Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması.

* İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi.

* Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi sağlanır.

Buna göre çocuklarımızdan beklenen hedef davranışlar:

*İngilizceyi öğrenmeye ve kullanmaya istekli olmak.

* Programdaki konuları öğrenmek.

* Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmak.

* Yönergelere karşılık vermek.

Yabancı dil öğretimi, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, klasik öğretimden çıkarıp her çocuğun kendine özgü öğrenme özelliklerini göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanır. 

İngilizce öğretiminde farklı metodların bir birleşimi olan eklektik metot alınmaktadır.Bu metoda göre tasarlanan görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil iletişim aracı olarak kullanılıp kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilir.

Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulur.

Böylece, çocuklar ingilizceyi şarkılar, resimli kartlar, çeşitli objelerle, oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

VELİ GİRİŞİ
EĞİTİM - ÖĞRETİM