Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"


DEĞERLER EĞİTİMİ;

 

      


DEĞER NEDİR?


Mevlana Mesnevisinde “Değer Nedir?” diye sorar ve cevaplar:

“Buğday ve un değerlidir. Asıl amaç ve ürün olan ekmek daha değerlidir.

  En değerli nedir? Tohumun ekmeğe dönüşmesine şükreden insan daha değerlidir. 

    Bu insan sadece bedenini değil canını da beslemiştir. Önce yok olmuş sonra başak vermiştir.”
Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. 

Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.
 

Mefkûre Eğitim Kurumları olarak Değerler Eğitimi derslerimiz; toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan; yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, hoşgörü, saygı, barış, özgüven gibi kazanımları öğrencilerimize kazandırmak amacıyla yaptığımız çalışmaları kapsamaktadır. İnanıyoruz ki; değerler eğitimi çalışmalarımız ile bu değerleri kazanmalarının yanı sıra  toplumsal birlik, insanlar arası ilişkilerin sağlıklılığı, aile yapısının korunması, doğruyu, iyiyi, güzeli tercih eden yeni nesillerin yetişmesi ile refah seviyesi yüksek, barışçıl bir dünya düzen sağlanacaktır. 

Değerler Eğitimi belirli bir süreyle sınırlandırmamakla birlikte amaç, çocuklarımızın yıl boyunca hedeflediğimiz değerleri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini önemsiyoruz. Belirlenen değerlerin kazandırılmasına, sonraki eğitim-öğretim yıllarında da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak devam edilecektir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanacaktır.

Elbette insani ve vicdani değerlerin kazanımının sadece okulda gerçekleşemeyeceği, ev-aile ortamının ve özellikle anne babanın benimsediği değerler ve bu değerler doğrultusunda sergilediği tutum ve davranışların çocukların kişilik gelişimi ve sahip olduğu değerler çerçevesinde asıl belirleyici ve şekillendiriciler olduğu unutulmamalıdır. 

EĞİTİM - ÖĞRETİM