Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

GÖRSEL SANATLAR

Okul öncesinde görsel sanat eğitimi çocukların tüm duyularını etkin kullandığı, somut yaşantılar ile çevresindeki çizgi, renk, şekil, doku gibi tüm öğeleri fark ettiği, eğlendiği ve ürettiği bir süreçtir. Sanat aracılığıyla toplumda tek tip değil birbirinden farklı bireylerin yetiştirilmesi, çevre ve kültür duyarlılığının artırılması bağlanmış olur. Yaratıcılık odaklı bu süreci çocuğun yaşaması, etkin olarak katılması için eğitim ortamı, materyal, öğretmen yaklaşımlarının iyi planlanması ve görsel sanatın tüm eğitim programı ile bütünleştirilmesi gerekir. Görsel sanat etkinliklerinin iyi planlanması çocukların sanat sürecinin sıkıcı ve kaygı verici değil heyecan verici ve rahatlatıcı olduğunun farkına varmasını sağlar. Böylelikle çocuk boyalar, killer, kâğıtlar vb. materyallerle kendini ifade etme heyecanı bulur, sanata ve sanat eserine saygıyı öğrenir.

EĞİTİM - ÖĞRETİM