Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

Robotik

Robotik kodlama

Kodlama artık her yerde sıklıkla kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız elektronik ürünler düşünüldüğünde, kodlamanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu fark edilmektedir. Mikrodalga, araç, telefon, TV ve banka kartlarımız gibi birçok elektronik ürünü kullandığımızda kodlama becerilerimizi kullanmaktayız. Robotik kodlama, birlikte çalışılan robotun çeşidine bağlı olarak görsel tasarım, makine mühendisliği, desen, dönüşümler, yön, cebir ve benzeri birçok şeyi yapabilmemizi saplamaktadır. Robotik kodlamada en önemli ve hat kilit nokta denebilecek şey robotun işiniz hakkında size görsel ve gerçek bir geri bildirim verebilmesidir. Eğer işinizi doğru yapabilirseniz, robot istediğiniz şeyleri kolayca yapabilecektir. Ancak işinizi yanlış yaparsanız da robot istediğiniz işi yapamayacaktır.

 

Kodlama; bireylerin sorunları çözmesini, bağımsız ve iş birliği içinde çalışmasını, inisiyatif, organizasyon ve sorumluluk göstermesini gerektirmektedir. Kodlama aynı zamanda akademik becerileri de öğretmektedir. Robotik kodlama, bireylerin tüm konularda planlama, kitle, araştırma kaynakları, araştırma soruları kullanma, bilgi iletme ve başarıyı değerlendirme becerilerini göstermelerini gerektirmektedir. Kodlama ve robotiği oluşturan bilim kavramlarını ile matematik ve dil kavramlarını birleştirip, eklediğinizde Robotik kodlama, merak uyandıracaktır ve ilgi çekici bir yapıya bürünecektir.

 Çeşitli algoritma adımları ile beynimizin sol tarafını en etkin biçimde çalıştıran robot kavramları üzrine fikir sahibi olup yeni projeler üretme imkanı sağlayan eğitsel bir alandır.

 

 GELECEĞE YÖNELİK KAZANIMLARI

 Analitik düşünme problem çözme becerisi
Dikkat odaklanma, hayalgücü ve yön kavramı
Matematiksel beceri gelişir
Özgüven ve yaratıcılıkları artar Teknolojiyi verimli kullanmayı öğrenirler Çocukların kural öğrenme ve kural uygulama konusunda destek sağlar

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM