Anaokulu - İlkokulu - Ortaokulu
"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

Yabancı Dil Eğitimi

Mefkure anaokullarında çocuklarımızın gelişim ve farkındalıklarına uygun eğitim yöntemleriyle İngilizce’yi sevmelerine odaklanıyoruz. Bu amaç dahilinde okulöncesi çocuklarımızın ilgi ve meraklarını oyun,şarkı ve motor becerilerini geliştirici birçok duyusal ve fiziksel aktivite destekleyerek İngilizce’ye karşı farkındalık sağlıyoruz. Böylelikle ses farkındalıklarını kavrayabilen, kendi dili ve İngilizce arasında karşılaştırmalar yapabilen, İngilizce’yi günlük yaşam becerileri içine alan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİM - ÖĞRETİM